• IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

    27 - 29 Nisan 2018, Budapeşte / MACARİSTAN

  Güncel

Tüm Haber ve Duyurular

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bir "Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri" kongresidir.

Dünya tarihinde medeniyetler arası etkileşimlerin ve değişimlerin ana coğrafyası olan Afro-Avrasya,  1500’lü yıllardan itibaren mekânsal genişlemesini tamamlamış ve modern Avrupa dünyasının inşa edilmesiyle birlikte “Eski Dünya” kavramsallaştırmasıyla arka planda bırakılmıştır. Bu dönüşüm Afro-Avrasya coğrafyasının tarihi süreçteki merkezi konumunu parçalamış ve bu parçalar dünya sisteminde yeniden tanımlanmıştır.

Modern dünya sisteminin oluşumunun ve Batı dünyasının merkeze uzanan tarihsel dönüşümünün açıklanmasında Afro-Avrasya uluslararası sistemi ve onun parçaları arasındaki etkileşimler anahtar rol oynamaktadır.

Buradan hareketle ilk tecrübeyi Kazakistan'da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongreyi Afro-Avrasya'nın denge şehri İstanbul’da gerçekleştirdik. Afro Avrasya konferans serisinin IV. ayağının bir başka medeniyet havzası olan Budapeşte/Macaristan'da gerçekleştirilecek olması medeniyetler ve kültürler arası etkileşimin kesiştiği coğrafyalardan birine dönüş anlamına gelmektedir.  Bu amaçla tüm katılımcıları beklemekteyiz.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

 

Önemli Tarihler

 

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

15 Mart 2018

 

 
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Gönderdiğiniz bildirilerinizin kabul edilip edilmediği son açıklama tarihi beklenmeden tarafınıza bildirilecektir. Bildiriniz değerlendirme sonucunda kabul edilmesi halinde kabul yazıları, Üniversiteniz bünyesinde idari işlemlerinin aksamaması için tarafınıza hemen gönderilecektir.

 
Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

15 Mart 2018 (Erken Kayıt)
 

 
Kongre Tarihi

27-29 Nisan 2018

 

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Yönetim Sistemimize kayıt olarak özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, durumlarını izleyebilir, katılım türünüzü seçip davet mektubunuzu alabilirsiniz.

 

Kayıt

 

Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

200 Euro
(2 bildiri, Bloknot, Kalem, Yaka kartları,Program kitapçıkları, Katılım belgeleri dahildir.)

 
Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

250 Euro

 
Sanal Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

100 Euro

 
Sanal Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

150 Euro

 
Dinleyici Ücreti (Erken Kayıt)

100 Euro

 
Dinleyici Ücreti (Geç Kayıt)

150 Euro

Tam Metin
Gönderim
Bitişine
Gün Kaldı
Kongre
Başlangıcından

Gün Geçti
Kongre
Bitişinden

Gün Geçti
Kongre Yönetim Sistemi

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak, bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.