• VI. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

    25-27 Haziran 2020 BAKU/AZERBAYCAN

VI. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bir "Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri" kongresidir.

Dünya tarihinde medeniyetler arası etkileşimlerin ve değişimlerin ana coğrafyası olan Afro-Avrasya,  1500’lü yıllardan itibaren mekânsal genişlemesini tamamlamış ve modern Avrupa dünyasının inşa edilmesiyle birlikte “Eski Dünya” kavramsallaştırmasıyla arka planda bırakılmıştır. Bu dönüşüm Afro-Avrasya coğrafyasının tarihi süreçteki merkezi konumunu parçalamış ve bu parçalar dünya sisteminde yeniden tanımlanmıştır.

Modern dünya sisteminin oluşumunun ve Batı dünyasının merkeze uzanan tarihsel dönüşümünün açıklanmasında Afro-Avrasya uluslararası sistemi ve onun parçaları arasındaki etkileşimler anahtar rol oynamaktadır. Buradan hareketle ilk tecrübeyi Kazakistan'da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongreyi Afro-Avrasya'nın denge şehri İstanbul’da gerçekleştirdik. Afro-Avrasya konferans serisinin IV. ayağını Budapeşte/Macaristan'da  ve Konferans serisinin V. ayağını 19-22 Nisan 2019 tarihleri arasında  Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdik. Kongremiz 2020 yılında ise 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında bir başka Afro-Avrasya şehri Bakü-Azerbaycan'da düzenlenecektir.

Konferansımızın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, gazetecileri ve öğrencileri bildiri sunmaya davet ediyoruz.

 

Özet
Gönderim
Bitişine
Gün Kaldı
Tam Metin
Gönderim
Bitişine
Gün Kaldı
Kongre
Başlangıcına

Gün Kaldı
Kongre
Bitişine

Gün Kaldı
Kongre Yönetim Sistemi

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak, bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.