Ödül ve Yayın Fırsatları

Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Hakem Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / ret biçiminde olacaktır. Gönderilen ve sunulan çalışmaların  yayın fırsatları aşağıdaki gibi planlanmıştır;

  • Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen özetler ile tam metin bildiriler ‘ Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır. (ISBN'li)
  • Gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildirilerin Uluslararası bir kitapta kitap bölümü olarak yayımlanması planlanmıştır. Uluslararası yayımlanan kitapta bölüm şeklinde yer alacak makaleler için yayımcı tarafından talep edilen ücret yazarlara ait olacaktır. Yurt dışında yayımlanacak bildirilerin İngilizce olması gerekmektedir. Kitap ismi Afro-Eurasian Studies in Turkey olacaktır.
  • Ayrıca gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildirilerden Seçilen makalelerin daha sonra belirlenecek bir dergide özel sayı olarak yayımlanması planlanmıştır. 

 

2023-08-19 19:45