Güncel

Tüm Haber ve Duyurular

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Almatı/Kazakistan'da gerçekleştirilecektir.

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirlerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca ve Rusça olarak sunulabilecektir. Bütün katılımcıların gala yemeği, sempozyum kitapçığı ve sempozyum çantaları sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Ödül ve Yayın Fırsatları

Gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildiriler;

  • Dumlupınar University Journal of Social Sciences
  • British Journal of Educational Technology
  • International Journal of Administration Economics Politics
  • International Journal of Afro-Eurasian Research
  • Eurasian Research Journal (First issue will be published in 2017)

dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongreye gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Faaliyet ve Puan Tablosunun 9. maddesi gereği "Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" kapsamında değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri her alanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ödüller kör hakem sistemine göre belirlenecektir.

Verilecek ödüller:

  • ICAR yılın araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş ve sonrasında olmak, CV ile başvurmak)
  • ICAR yılın genç araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş altı olmak, CV ile başvurmak)
  • ICAR yılın özel ödülü (Proffered papers/Kısa konuşmalar için)
  • Poster ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)
  • Sözel bildiri ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

Tüm ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
Ödül törenine katılmayanlar hakkından feragat etmiş sayılır.

Önemli Tarihler

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

15 Ağustos 2016


Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

29 Ağustos 2016


Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi

15 Eylül 2016


Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

15 Ağustos 2016 (Erken Kayıt)
30 Eylül 2016 (Geç Kayıt)


Kongre Tarihi

12-15 Ekim 2016

Bildiri Gönderimi

Bildiri Yönetim Sistemimize kayıt olarak özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, durumlarını izleyebilir, katılım türünüzü seçip davet mektubunuzu alabilirsiniz.

Kayıt

Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

100 Euro (veya 115 USD / 320 TL)


Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

150 Euro (veya 170 USD / 480 TL)


Dinleyici Ücreti (Geç Kayıt)

40 Euro (veya 45 USD / 130 TL)


Dinleyici Ücreti (Geç Kayıt)

50 Euro (veya 55 USD / 160 TL)

Kongre
Başlangıcından

Gün Geçti
Kongre
Bitişinden

Gün Geçti
Kongre Yönetim Sistemi

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak, bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.