• III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

  19 - 21 Ekim 2017, İstanbul / TÜRKİYE

 • III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

  19 - 21 Ekim 2017, İstanbul / TÜRKİYE

  Güncel

Tüm Haber ve Duyurular

III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bir "Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri" kongresidir.

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi Sosyal bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirlerinden akademisyenler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, Sosyal bilimler ve Eğitim Bilimleri alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir.

Buradan hareketle Afro-Avrasya coğrafyasında Batı-Doğu, Güney-Kuzey ekseninde İstanbul’un denge merkezi konumuna yükseldiği böylesi bir süreçte, ilk tecrübeyi Kazakistan'da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongrenin yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle Afro-Avrasya'nın denge şehri İstanbul’da yapılacak olmasının, bu kongrenin asıl amaçlarından olan medeniyetler ve kültürler arası etkileşimin geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de bir dengeye oturtulabilmesi adına tüm katılımcıları beklemekteyiz.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizceFransızcaRusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Ödül ve Yayın Fırsatları

Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Hakem Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / ret biçiminde olacaktır. Gönderilen ve sunulan çalışmaların  yayın fırsatları aşağıdaki gibi planlanmıştır;

 • Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen özetler ile tam metin bildiriler ‘ Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır. (ISBN'li)
 • Gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildirilerin Uluslararası bir kitapta kitap bölümü olarak yayımlanması planlanmıştır. Uluslararası yayımlanan kitapta bölüm şeklinde yer alacak makaleler için yayımcı tarafından talep edilen ücret yazarlara ait olacaktır. Yurt dışında yayımlanacak bildirilerin İngilizce olması gerekmektedir. Kitap ismi Afro-Eurasian Studies in Turkey olacaktır.
 • Ayrıca gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildirilerden Seçilen makalelerin aşağıda belirtilen dergilerden birisinde özel sayı olarak yayımlanması planlanmıştır. 

dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongreye gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Faaliyet ve Puan Tablosunun 9. maddesi gereği "Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" kapsamında değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri her alanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ödüller kör hakem sistemine göre belirlenecektir.

Verilecek ödüller:

 • ICAR yılın araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş ve sonrasında olmak, CV ile başvurmak)
 • ICAR yılın genç araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş altı olmak, CV ile başvurmak)
 • ICAR yılın özel ödülü (Proffered papers/Kısa konuşmalar için)
 • Poster ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)
 • Sözel bildiri ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

Tüm ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
Ödül törenine katılmayanlar hakkından feragat etmiş sayılır.

 

Önemli Tarihler

 

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

15 Eylül 2017

(1 Ekim 2017 tarihine kadar Uzatılmıştır)

 
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Gönderdiğiniz bildirilerinizin kabul edilip edilmediği son açıklama tarihi beklenmeden tarafınıza bildirilecektir. Bildiriniz değerlendirme sonucunda kabul edilmesi halinde kabul yazıları, Üniversiteniz bünyesinde idari işlemlerinin aksamaması için tarafınıza hemen gönderilecektir.

 
Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

15 Eylül 2017 (Erken Kayıt)
1 Ekim 2017

 
Kongre Tarihi

19-21 Ekim 2017

 

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Yönetim Sistemimize kayıt olarak özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, durumlarını izleyebilir, katılım türünüzü seçip davet mektubunuzu alabilirsiniz.

 

Kayıt

 

Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

400 TL 
(2 bildiri, Bloknot, Kalem, Yaka kartları,Program kitapçıkları, Katılım belgeleri dahildir.)

 
Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

500 TL 

 
Sanal Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

250 TL 

 
Sanal Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

300 TL 

 
Dinleyici Ücreti (Erken Kayıt)

100 TL

 
Dinleyici Ücreti (Geç Kayıt)

150 TL

 

Kongre
Başlangıcından

Gün Geçti
Kongre
Bitişinden

Gün Geçti
Kongre Yönetim Sistemi

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak, bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.