• VI. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

    14-15 Ekim 2022 Üsküp - Kuzey Makedonya

  • Özet Metinlerin Son Gönderim Tarihi

    01 Ekim 2022

  Güncel

Tüm Haber ve Duyurular

VI. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bir "Sosyal Bilimler" kongresidir.

Afro-Avrasya, Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarını tek bir kıta olarak tanımlayan terimdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır.

Jeopolitik açıdan beş denizin yaylasında konumlanmış olan Türkiye, en doğudaki Avrupalı, en batıdaki Asyalı ve en kuzeydeki Afrikalı Devlet olarak, dünyanın tek "Afro-Avrasya" ülkesidir.

Aralık 1991'de Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Afro-Avrasya'da bir güç boşluğu oluşmuştur. Türkiye bu dönemde "Adriyatik’ten Çin Seddine Türk Dünyası" kavramı ile bölgede "Köprü-Geçiş Ülkesi" olarak konumlanmıştır.

2000'li yıllarla birlikte Türkiye "Yeni Osmanlıcılık" kavramı ile bölgede "Terminal Ülke-Birlikte Geçiş" ülkesi olarak konumlanmıştır.

Günümüzde ise Türkiye bu iki kavram ile İslam dünyasını da içine alacak şekilde coğrafi anlamının da ötesinde üçüncü bir kavram olan "Afro-Avrasya" ülkesi olarak konumlanmaktadır.

21. yüzyılda Türkiye'nin vizyonu Adriyatik’ten Çin Seddine Türk Dünyasını, Osmanlı Coğrafyasını ve İslam Coğrafyasını içine alacak şekilde coğrafi olarak Afro-Avrasya’yı çevreleyen denizler üzerinden belirlenmektedir. Türkiye, kendini merkeze alarak çevresinde, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Hazar Denizi olan bir "Ada Ülkesi"ne dönüşmektedir.

Bu amaçlarla Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arasında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı iş birliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi bünyesinde yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmayı ve çeşitli kültürel pratikleri karşılaştırarak toplumsal farklılıkları bilinir kılmayı amaçlamaktadır. Böylelikle akademisyenler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, alanındaki çalışmalarla genel ve bölgesel “Afro-Avrasya Vizyonu”na katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin hedefi, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını, görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için ortak bir merkez haline gelmektir.

Buradan hareketle ilk tecrübeyi Kazakistan'da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongreyi Afro-Avrasya'nın denge şehri İstanbul’da gerçekleştirdik. Afro-Avrasya konferans serisinin IV. ayağını Budapeşte/Macaristan'da  ve Konferans serisinin V. ayağını 19-22 Nisan 2019 tarihleri arasında  Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdik.

VI. Kongremizi 14-15 Ekim 2022 tarihleri arasında bir başka Afro-Avrasya şehri Üsküp - Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdik.

2023 yılı içerisinde düzenlemeyi planladığımız VII. Kongremizin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

 

Kongre
Başlangıcından

Gün Geçti
Kongre
Bitişinden

Gün Geçti
Kongre Yönetim Sistemi

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak, bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.