• II. ULUSLARARASI AFRO - AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  17 - 20 Nisan 2017 Malaga/İSPANYA

 • II. ULUSLARARASI AFRO - AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  17 - 20 Nisan 2017 Malaga/İSPANYA

 • II. ULUSLARARASI AFRO - AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  17 - 20 Nisan 2017 Malaga/İSPANYA

 • II. ULUSLARARASI AFRO - AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  17 - 20 Nisan 2017 Malaga/İSPANYA

  Güncel

Tüm Haber ve Duyurular

II. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Afro-Avrasya: Modern Ipek Yolu

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi bir "Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri" kongresidir.

Afroavrasya Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarından oluşan ve sahip olduğu kadim tarihi ve coğrafyası nedeniyle 'Eski Dünya' olarak da adlandırılan dünya ana-kıtasıdır. Afroavrasya ana kıtası Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu gibi stratejik geçiş güzergâhlarının yanı sıra Akdeniz, Karadeniz, Hazar denizi, Kızıldeniz, Aden ve Basra Körfezi gibi stratejik deniz havzalarına; İstanbul, Çananakkale, Hürmüz, Cebelitarık, Malakka Boğazları ve Süveyş Kanalı gibi stratejik su yollarına sahip olması nedeniyle dünya jeopolitiğinin en stratejik coğrafyasıdır. Kıta, kara ve deniz bütünlüğünü bünyesinde barındıran böylesi bir jeopolitik ve jeostratejik konum yalnızca mekân-coğrafya açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu kadim tarihi, jeokültürel ve teolojik derinliği ve jeoekonomik zenginliği ile de önem arzetmektedir.

Bu bağlamda Afroavrasya ana-kıtasını sadece coğrafi bir mekân olarak tanımlamak ya da tasvir etmek eksik olacaktır. Zira Afroavrasya, üzerinde medeniyet kimliğinin yeşerdiği ve birbirleriyle binlerce yıl etkileşim içinde kalmayı başarabilmiş İslam, Çin, Hint ve Avrupa gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok-medeniyetli bir sistemin adıdır aynı zamanda. Söz konusu medeniyetler arası sistem Konfüçyüs ve Tao gibi Çinli filozoflar, Budha ve Kautilya gibi Hintli felsefeciler ve Farabi, Gazali, Maturidi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi İslam düşünürlerinin miras bıraktığı ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve terminolojik zenginlik ile kadimleşebilmiş; bu düşünsel iklim medeniyetler arası ticari-ekonomik ilişkilerin de etkisiyle küreselleşerek günümüze dek maddi ve manevi sürekliliğini korumayı başarabilmiştir.

Sözkonusu kadim Afroavrasya medeniyetler sistemi, mekânsal genişlemesini Coğrafi keşiflerin, fikri-felsefi ontolojisini Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma düşüncesinin, siyasi-ideolojik dünya görüşünü Vestfalya sistemi ve Fransız Devriminin, sosyo-ekonomik düzenini Sanayi devrimleri ve kapitalistleşme sürecinin oluşturduğu Avrupa-merkezli modern dönemle birlikte köklü bir değişim-dönüşüm sürecine girmiş; 1500'lerden Soğuk Savaşın sonuna dek Afroavrasya jeopolitiğindeki güç denklemi Batı ya da Avrupa medeniyetinin hegemonyasında şekillenmiştir.

Ancak Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası sistemin iki kutuplu statik yapısı son bulmuş, 1990 sonrası küresel sistem, özellikle de 11 Eylülün ardından çok-kutuplu yeni bir dinamik yapıya evrilmeye başlamıştır. Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde ortaya çıkan değişim-dönüşüm Afroavrasyayı da derinden etkilemiş, söz konusu sistemik değişim ve dinamizm, Afrika ve Asya'nın jeoekonomik, jeokültürel, etnik-dini ve demografik çeşitliliği ve zenginliği ile birleşince Afroavrasya'nın jeopolitik ve jeostratejik ekseni Avrupa'dan Afro-Asya'ya kaymaya başlamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte birçok Batılı düşünürün de kabul ettiği gibi Avroavrasya jeopolitiğindeki küresel güç denkleminin ağırlık merkezi Batı değil, Doğu olacaktır.

Buradan hareketle Afroavrasya jeopolitiğinde Batı'dan Doğu'ya doğru yaşanan güç kaymasına tanıklık ettiğimiz böylesi bir süreçte, ilk tecrübeyi Kazakistan'da yaşadıktan sonra, ikinci kongrenin Afroavrasya'nın yukarıda bahsettiğimiz medeniyetler arası tarihi birikimine denk düşecek şekilde İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yapılacak olmasının, bu kongrenin asıl amaçlarından olan medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimini tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de yaşatabilmek adına tüm katılımcıları beklemekteyiz.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Ödül ve Yayın Fırsatları

Gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildiriler;

dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongreye gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Faaliyet ve Puan Tablosunun 9. maddesi gereği "Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" kapsamında değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri her alanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ödüller kör hakem sistemine göre belirlenecektir.

Verilecek ödüller:

 • ICAR yılın araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş ve sonrasında olmak, CV ile başvurmak)
 • ICAR yılın genç araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş altı olmak, CV ile başvurmak)
 • ICAR yılın özel ödülü (Proffered papers/Kısa konuşmalar için)
 • Poster ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)
 • Sözel bildiri ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

Tüm ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
Ödül törenine katılmayanlar hakkından feragat etmiş sayılır.

 

Önemli Tarihler

 

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

15 Mart 2017
(25 Mart 2017'ye uzatıldı)

 
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Gönderdiğiniz bildirilerinizin kabul edilip edilmediği son açıklama tarihi beklenmeden tarafınıza bildirilecektir. Bildiriniz değerlendirme sonucunda kabul edilmesi halinde kabul yazıları, Üniversiteniz bünyesinde idari işlemlerinin aksamaması için tarafınıza hemen gönderilecektir.

 
Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

15 Mart 2017 (Erken Kayıt) (*25 Mart 2017'ye uzatıldı)
15 Nisan 2017 (Geç Kayıt)

 
Kongre Tarihi

17-20 Nisan 2017

 

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Yönetim Sistemimize kayıt olarak özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, durumlarını izleyebilir, katılım türünüzü seçip davet mektubunuzu alabilirsiniz.

 

Kayıt

 

Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

150 Euro

 
Sözlü/Poster Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

200 Euro 

 
Sanal Sunum Ücreti (Erken Kayıt)

100 Euro 

 
Sanal Sunum Ücreti (Geç Kayıt)

150 Euro 

 
Dinleyici/Öğrenci Ücreti (Erken Kayıt)

75 Euro

 
Dinleyici/Öğrenci Ücreti (Geç Kayıt)

120 Euro


Detay...

 

Konaklama

Organizasyonun Yapılacağı Otel Adı : TRYP Malaga Guadalmar Hotel

Organizasyonun Yapılacağı Yer : Malaga - İspanya

Organizasyon Tarihi 17-20 Nisan 2017

Fiyatlar:Duble Oda (Kişi Başı Oda+Kahvaltı ve Alan-Otel-Alan transferi): 60- €

* Kontenjanımız 50 oda ile sınırlıdır.

SOSYAL PROGRAM

Endülüs Turu:
 • Elhambra Sarayı ve Kurtuba Cami'sine gerçekleştireceğimiz tur ücreti 120- 
 • (Giriş ücretleri ve öğle yemeği dahil)
Tur Programı:
 • Kahvaltı sonrası Granada’ya hareket. Granada’ya varışın ardından Granada Şehir Turu. Tipik Granada Sokakları, Albaicin Tepesi, görülecek yerler arasındadır. 
 • Şehir Turu sonrası Granada El Hambra Turu, Unesco Tarafından Dünya Mirası Listesine alınmış ünlü El Hambra Sarayı görülecektir. 
 • Tur sonrası öğle yemeği ve Cordoba’ya hareket ediyoruz yaklaşık 2 saat sürecek yolculuk süresince rehberimizden ispanya ve endülüs hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Cordobaya varış Şehir Tanıtım turu Musevi Mahallesi, Plaza Tendillas, Calle de Flores,Tipik Endülüs Sokakları, İç avlulu çiçekli evleri ve Cordoba Camii görülecek yerler arasındadır. 
 • Tur sonrası Malaga’ya hareket ve otelimize varış. 

Gezi programını 18 Nisan ve 19 Nisan tarihlerinden herhangi birisine sunum gününüze göre kayıt yaptırabilirsiniz. 

Konaklama ve Tur Rezervasyon için Osman Karaağaç'a ulaşabilirsiniz.
Osman Karaağaç  : +90 533 654 98 38
 

Kongre Yönetim Sistemi

Kongre Yönetim Sistemimize kayıt olarak, bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderebilir, diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.