Kongre Konuları

Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizceFransızcaRusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Bu yılın teması "Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik Değerlerin Etkileşimi"dir.

 

Kongreye Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir.

Bu kapsamda şu konu başlıklarındaki bildirilere öncelik verilecektir:

 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Politik Koşullar ve Devlet
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal Yapı
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Yenilk ve Sanayileşme
 • Afro-Avrasya Ülkeleri ve Kalkınma
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri


Fakat aşağıdaki temel bilim alanlarında da Afro-Avrasya Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

 • Eğitim
 • Bilgi Yönetimi
 • Ekonomi ve Maliye
 • Girişimcilik ve İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Hukuk
 • İletişim
 • Sağlık, Spor, Turizm
 • Tarih
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
 • Coğrafya
 • Muhasebe ve Finans
 • İstatistik ve Sayısal Yöntemler
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • Antropoloji Çalışmaları
 • Bilim Felsefesi ve Metedoloji
 • Dil ve Edebiyat
 • Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
 • İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
 • Sosyal Problemler
 • Kadın Çalışmaları
 • Gençlik Sorunları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
 • Çevre Sorunları
 • Din ve İnanç Meseleleri
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
 • Sanat Çalışmaları
 • Sanat Tarihi Çalışmaları
 • Arkeoloji Çalışmaları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
 • Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
 • Medya Çalışmaları
 • Ulaşım Sorunları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
 • Tarım Ekonomisi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi

2017-02-01 17:22