Önemli Tarihler

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

15 Mart 2017
(25 Mart 2017'ye uzatıldı)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Gönderdiğiniz bildirilerinizin kabul edilip edilmediği son açıklama tarihi beklenmeden tarafınıza bildirilecektir. Bildiriniz değerlendirme sonucunda kabul edilmesi halinde kabul yazıları, Üniversiteniz bünyesinde idari işlemlerinin aksamaması için tarafınıza hemen gönderilecektir.

Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

15 Mart 2017 (Erken Kayıt) (*25 Mart 2017'ye uzatıldı)
15 Nisan 2017 (Geç Kayıt)

Kongre Tarihi

17 - 20 Nisan 2017

2017-03-16 12:48