Kongre Konuları

Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlere disiplinlerarası bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri ve İngilizce olarak sunulabilecektir.

Kongreye Sosyal Bilimler alanındaki bildiriler kabul edilecektir.

Bu kapsamda öncelik sırasına göre kongre konuları şunlardır:

 • Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
 • Politik Koşullar ve Devlet
 • Sosyal Yapı
 • İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri
 • Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası
 • Kalkınma
 • Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Ekonomi ve Maliye
 • Girişimcilik ve İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Hukuk
 • İletişim
 • Tarih
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
 • Coğrafya
 • Muhasebe ve Finans
 • İstatistik ve Sayısal Yöntemler
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • Antropoloji Çalışmaları
 • Bilim Felsefesi ve Metedoloji
 • İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
 • Sosyal Problemler
 • Kadın Çalışmaları
 • Gençlik Sorunları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
 • Çevre Sorunları
 • Din ve İnanç Meseleleri
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
 • Sanat Çalışmaları
 • Sanat Tarihi Çalışmaları
 • Arkeoloji Çalışmaları
 • Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
 • Medya Çalışmaları
 • Ulaşım Sorunları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
 • Tarım Ekonomisi

2022-06-25 16:51