Özel Sayı

  • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi "Afro-Avrasya Özel Sayısı" için tıklayınız.
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Afro-Avrasya Özel Sayısı” için tıklayınız.
  • Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi “Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Özel Sayısı” için tıklayınız.

2022-06-25 16:41